Om Velit Activities

Velit Activities är verksam inom turistmarknaden i Sverige. Vår verksamhet bedrivs huvudsakligen
inom boende, konferens, skidor och outdoor. Bolaget är en året-runt-leverantör av upplevelsestyrda fritidsaktiviteter för hela familjen. Den gemensamma nämnaren för dessa är inte bara barnfamil-
jerna som huvudsakliga målgrupp utan även aktiviteter som grund i besöksupplevelsen.

Orsa Grönklitt och Tänndalen är Koncernens två skidanläggningar.

Bakgrunder4

Affärside

Vår affärsidé är att verka inom besöksnäringen och bedriva en verksamhet inom boende, konferens,  skidor och outdoor. Bolaget skall erbjuda våra kunder ett brett utbud av aktiviteter och boende.

Bakgrunder5

Värdegrund

Vi har fyra värdeord som genomsyrar vårat arbete. Dessa gäller för både personal och gäster, och ska beaktas i varje beslut – stort som smått:

  • Barnen i centrum
  • Trygghet
  • Omtanke
  • Värdskap
Bakgrunder6

Strategier

För att nå de finansiella målen har vi
definierat ett antal strategiska områden
som ska leda oss fram till målen:

  • Attraktivitet
  • Tillväxt och lönsamhet
  • Starka och tydliga varumärken
  • Kundnytta
  • Ledarskap och medarbetare

Vårt hållbarhetsarbete

Velit Activities lever med hållbarhetsfrågan hela tiden, ur både ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar för att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan.