Vårskidåkning på fjället

Styrelse

Vid bolagsstämman den 1 februari 2023 valdes följande ledamöter till styrelse i Velit Activities AB:

Staffan Olsson New

Staffan Olsson

Ordförande

Göran Bronner

Göran Bronner

Ledarmot

Madeleine Landén

Madeleine Landén

Ledamot