Längdåkare i solnedgången i Orsa Grönklitt

Information från styrelsen

 

GSJ Holding AB som sedan juli 2020 är huvudägare till Grönklittsgruppen AB har nu fullföljt det inlösenförfarandet som påbörjades under hösten 2022. Detta innebär att under januari månad kommer kvarvarande aktieägare (ca 5%) via Euroclear få samtliga aktier inlösta till 50 kr per aktie samt upplupen ränta som fastställt genom skiljedomen meddelad 28 oktober 2022.

 

GSJ är moderbolaget i den koncernstruktur som idag heter Grönklittsgruppen AB (GK).  Styrelsen för GSJ har beslutat om namnändring för moderbolaget GSJ till Velit Activities AB. I samband med denna förändring kommer det gamla bolagsnamnet Grönklittsgruppen AB inte längre användas. Dotterbolaget Grönklittsgruppen kommer inom kort ändra namn till Orsa Grönklitt. Detta bolag och dotterbolaget Tänndalens Fjällanläggning   är koncernens idag huvudsakliga verksamheter med skidanläggningar och sommaraktiviteter i Tänndalen samt Orsa Grönklitt.

 

I samband med dessa förändringar kommer koncernen tillsätta en ny koncernchef, Göran Bronner. Göran ersätter Mari Tara som varit koncernchef för GK sedan 2019. Mari Tara kvarstår och kommer att fokusera på koncernens strategi kring en framtida utveckling av campingprodukten.  Göran Bronner är idag en av ägarna till Velit Activities AB och har en bakgrund inom finanssektorn samt mindre entreprenörsbolag. Förändringen kommer verkställas under januari månad.

 

”Vi har nu genomfört förändringar av ägarstruktur och namn samt infört en ny styrningsmodell. Genom att fördela ut det tidigare huvudkontorets arbetsuppgifter på dotterbolagen och delegerat ansvar i högre utsträckning till Johan Sares (Orsa Grönklitt) och Rasmus Bent (Tänndalen) hoppas vi inte bara skapa en mer effektiv organisation utan få ett tydliggöra delegerat helhetsansvar hos respektive anläggning”, säger Göran Bronner.

 

Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till Mari Tara för hennes tid som VD i bolaget och hennes mycket gedigna arbete under en tid då bolaget genomgått stora förändringar, både ägarmässigt och strukturmässigt.

 

”Jag har haft äran att leda och utveckla Grönklittsgruppen under den mest intensiva tiden i bolagets historia och är oerhörd tacksam för allt stöd jag har fått från kollegor, ägare och styrelse under min tid som koncernchef. Jag lämnar nu stolt över stafettpinnen till Göran Bronner och ser fram mot min nya roll inom koncernen med fokus på den framtida campingsatsningen, något jag verkligen brinner för”, säger Mari Tara.

 

Styrelsen 

Velit Activities AB

 

Velit = vill ha 

Velit = utomhus aktiviteter